fonQ en NADUVI bundelen krachten. Itai Gross neemt stokje over als CEO

For English, see below

Wij zijn verheugd aan te kondigen dat fonQ en NADUVI per heden samen de krachten bundelen.

Door deze strategische overname van fonQ zullen twee gevestigde Home & Living merken elkaar verder versterken. Afgelopen jaren heeft fonQ een krachtig Home & Living merk gebouwd met een verfijnde klantreis, waarbij NADUVI ingezet heeft op het ontwikkelen van een technisch vooruitstrevend ecosysteem waarbij leveranciers zonder tussenkomst van een warehouse direct aan klanten kunnen leveren. Door gezamenlijke schaal en competenties zal er meer focus komen op een onderscheidend assortiment en klantreis in Home & Living. Beide merken blijven bestaan met elk hun eigen positionering.

Nieuwe CEO
Tijdens de overname is besloten om Itai Gross aan te stellen als CEO. Hij volgt hierin Jeremiah Albinus op, die deze rol bijna vier jaar heeft vervuld en het stokje overdraagt. Itai Gross heeft jarenlange ervaring in de Home & Living industrie. Als oprichter van NADUVI heeft hij een sterke infrastructuur ontwikkeld zonder tussenkomst van een warehouse en met directe levering aan de consument. In het verleden was hij mede-oprichter en co-CEO van Westwing Benelux.

Aanvullende competenties
Gross: “fonQ is een prachtig merk, met een sterke propositie. Met de gezamenlijke schaal, de competenties en technologie die NADUVI brengt kunnen we dit commercieel versterken. Ik kijk er naar uit om samen met collega’s, leveranciers en partners verder te bouwen aan het fundament wat fonQ in de afgelopen jaren heeft neergezet.”

Het stokje overdragen
“Na 16,5 jaar fonQ waar ik de reis van stagiair tot CEO heb gemaakt en het merk opgebouwd heb, is het goed om dit moment aan te grijpen om het stokje over te dragen en iemand met een frisse blik naar de onderneming te laten kijken. In de gesprekken met NADUVI zag ik in Itai een sterke opvolger met de juiste achtergrond. Ik heb veel zin in de volgende uitdaging die hierna gaat komen, maar na een aantal intensieve jaren neem ik eerst tijd voor mijzelf”, licht Albinus toe.

Competitief sterk blijven
Ad Scheepbouwer, voorzitter van de raad van commissarissen: “We zitten in een uitdagende markt, waarin het van belang is dat fonQ competitief sterk blijft. Deze overname draagt daar zorg voor. We hebben als RvC vertrouwen dat de competenties van Itai en het team van NADUVI de onderneming zal versterken. We respecteren Jeremiah zijn besluit en willen hem bedanken voor zijn inzet en de prettige samenwerking door de jaren heen. We wensen hem veel succes voor de toekomst.”

Itai is per direct begonnen als CEO. Zowel Jeremiah als Itai zijn en blijven aandeelhouder van de combinatie.

fonQ
Een ruim assortiment, keuzehulp én inspiratie: fonQ is de online winkel die helpt bij het inrichten van je huis.

NADUVI
Bij NADUVI worden de mooiste home & living spullen direct van de fabrikant naar je woonkamer geleverd. NADUVI zet zich volop in op het ontwikkelen van een state-of-the-art ecosysteem. Hiermee kunnen zowel meubels als woonaccessoires middels een sterke infrastructuur zonder tussenkomst van een warehouse direct aan de consument geleverd worden.


fonQ and NADUVI join forces. Itai Gross takes over as CEO.

We are delighted to announce that fonQ and NADUVI are joining forces as of today.

This strategic acquisition by fonQ will further strengthen the two established Home & Living brands. In recent years, fonQ has built a powerful Home & Living brand with a refined customer journey, while NADUVI has focused on developing a technically advanced ecosystem that allows suppliers to deliver directly to customers without the need for a warehouse. The combined scale and competencies will bring more focus to a distinctive assortment and customer journey in Home & Living. Both brands will continue to exist, each with its own positioning.

New CEO

During the acquisition, Itai Gross was appointed as CEO, succeeding Jeremiah Albinus, who has held this role for nearly four years and is passing on the baton. Itai Gross has many years of experience in the Home & Living industry. As the founder of NADUVI, he has developed a strong infrastructure that enables direct delivery to consumers without the need for a warehouse. Previously, he was a co-founder and co-CEO of Westwing Benelux.

Additional competencies

“fonQ is a beautiful brand with a strong proposition. With our combined scale, and the competencies and technology that NADUVI brings, we can commercially strengthen our position. I look forward to further building on the foundation that fonQ has laid over the past years with our teams, suppliers, and partners,” says Gross.

Passing the baton

“After 16.5 years at fonQ, where I’ve transitioned from an intern to the CEO and built the brand, it feels like the right moment to pass the baton and allow someone with a fresh perspective to look at the company. In discussions with NADUVI, I saw in Itai a strong successor with the right background. I’m excited about the next challenge that lies ahead, but after a few intense years, I’m first taking some time for myself,” explains Albinus.

Remaining competitively strong

Ad Scheepbouwer, Chairman of the Board of Directors: “We are in a challenging market, where it’s important for fonQ to remain competitively strong. This acquisition ensures that. We, as the Board of Directors, have confidence that the competencies of Itai and the NADUVI team will strengthen the company. We respect Jeremiah’s decision and want to thank him for his dedication and great cooperation over the years. We wish him all the success in the future.”

Itai has immediately started as the CEO. Both Jeremiah and Itai are and remain shareholders of the combined entity.

fonQ

With a wide range, shopping assistance, and inspiration, fonQ is the online store that helps you furnish your home.

NADUVI NADUVI is dedicated to developing a state-of-the-art home & living ecosystem that enables direct delivery of furniture and home accessories to consumers, leveraging robust infrastructure that eliminates the need for a warehouse.

We are delighted to announce that fonQ and NADUVI are joining forces as of today.

This strategic acquisition by fonQ will further strengthen the two established Home & Living brands. In recent years, fonQ has built a powerful Home & Living brand with a refined customer journey, while NADUVI has focused on developing a technically advanced ecosystem that allows suppliers to deliver directly to customers without the need for a warehouse. The combined scale and competencies will bring more focus to a distinctive assortment and customer journey in Home & Living. Both brands will continue to exist, each with its own positioning.

New CEO
During the acquisition, Itai Gross was appointed as CEO, succeeding Jeremiah Albinus, who has held this role for nearly four years and is passing on the baton. Itai Gross has many years of experience in the Home & Living industry. As the founder of NADUVI, he has developed a strong infrastructure that enables direct delivery to consumers without the need for a warehouse. Previously, he was a co-founder and co-CEO of Westwing Benelux.

Additional competencies
“fonQ is a beautiful brand with a strong proposition. With our combined scale, and the competencies and technology that NADUVI brings, we can commercially strengthen our position. I look forward to further building on the foundation that fonQ has laid over the past years with our teams, suppliers, and partners,” says Gross.

Passing the baton
“After 16.5 years at fonQ, where I’ve transitioned from an intern to the CEO and built the brand, it feels like the right moment to pass the baton and allow someone with a fresh perspective to look at the company. In discussions with NADUVI, I saw in Itai a strong successor with the right background. I’m excited about the next challenge that lies ahead, but after a few intense years, I’m first taking some time for myself,” explains Albinus.

Remaining competitively strong
Ad Scheepbouwer, Chairman of the Board of Directors: “We are in a challenging market, where it’s important for fonQ to remain competitively strong. This acquisition ensures that. We, as the Board of Directors, have confidence that the competencies of Itai and the NADUVI team will strengthen the company. We respect Jeremiah’s decision and want to thank him for his dedication and great cooperation over the years. We wish him all the success in the future.”

Itai has immediately started as the CEO. Both Jeremiah and Itai are and remain shareholders of the combined entity.

fonQ
With a wide range, shopping assistance, and inspiration, fonQ is the online store that helps you furnish your home.

NADUVI
NADUVI is dedicated to developing a state-of-the-art home & living ecosystem that enables direct delivery of furniture and home accessories to consumers, leveraging robust infrastructure that eliminates the need for a warehouse.